top of page

Er det noe i livet som har blitt for vanskelig? Noe som hindrer deg i å leve det livet du ønsker? De fleste mennesker opplever fra tid til annen vanskelige perioder i livet. Dette er helt normalt og veldig mye går over av seg selv. Dette er en del av det å være menneske. Men noen ganger kan vanskelige følelser og opplevelser være mer enn "det man som menneske bare må tåle". Man trenger ikke å måtte tåle eller klare alt selv. Det er ikke en svakhet å søke hjelp. Det viser styrke, mot og en dose egenomsorg å ta seg selv og sitt liv på alvor, gi seg selv muligheten for å utvikle seg og få det bedre.

Jeg kan hjelpe deg som sliter med en lang rekke vansker og lidelser: 

 • Depressive tanker

 • Angst og uro

 • Traumer

 • Problemer knyttet til spising og/eller forholdet til egen kropp

 • Tvangstanker og -handlinger

 • Selvskading

 • Selvmordstanker

 • Avhengighetsproblematikk

 • Vansker med regulering

 • Svingninger i følelser og humør

 • Fobier

 • Samspillsutfordringer

 • Personlighetsproblematikk

 • Utfordringer knyttet til livssyn

 • Usikkerhet knyttet til kjønnsidentitet

 • Livskriser

 • Eksistensielle utfordringer

 • Søvnvansker

 • Utmattelse 

 • Stress

 • Smertetilstander 

 • Opplevelse av avvisning og manglende forståelse fra hjelpesystemet for dine vansker 

 

Tension & Trauma Releasing Exercises TRE®

TRE®er en innovativ serie med øvelser, der hjelper kroppen til å gi slipp på dype muskulære påvirkninger som følge av stress, spenninger og traumer.

Øvelsene aktiverer på en trygg måte, en naturlig refleks i kroppen. Dette i form av skjelvinger eller vibrasjoner, som frigir muskulære spenninger og roer ned nervesystemet.

Når denne muskulære skjelve/vibrasjons-mekanisme er aktivert i en trygg setting, inviteres kroppen til å finne tilbake til en tilstand av balanse.
TRE® er basert på forståelsen av at stress, spenninger og traumer både er psykiske og fysiske.

TRE® er enkelt å lære, og når du har lært å bruke metoden, kan du bruke den på egen hånd.

Jeg tilbyr TRE® individuelt på kontoret samt i grupper i samarbeid med Din Berkana, yogastudio på Fevik.

Samspillet mellom kropp og psyke er et område jeg er meget opptatt av.

For meg er det viktig at du som klient føler deg sett og møtt. Jeg er opptatt av at terapien skal tilpasses deg og din situasjon.

Jeg tilbyr psykologisk behandling til voksne, ungdommer og barn.

Individuelle samtaler, parsamtaler, familiesamtaler, foreldreveiledning samt veiledning til fagpersoner. Samtaler tilbys primært på kontoret mitt, men jeg har også mulighet til å tilby behandling via videokonsultasjon.

Jeg tilbyr ikke utredning for ADHD.

 

Er det noe du lurer på om jeg kan hjelpe deg med? Ta gjerne kontakt!

bottom of page