top of page

Om meg

DSCF1969.JPG

Psykolog

Lenja Vivian Pedersen

Lovverk og etiske retningslinjer

Som psykolog har jeg taushetsplikt og journalplikt forankret i det norske lovverket. For informasjon på nettet om taushetsplikt og plikt til å melde/gi opplysninger, se f.eks. helsenorge.no. For informasjon om rett til innsyn i journal, se f.eks. helsetilsynet.no.

Jeg er medlem av Norsk Psykologforening, og følger "Etiske prinsipper for nordiske psykologer". Se psykologforeningen.no for mer informasjon.

NPFlogomed.JPG

Lenja Vivian Pedersen, psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi samt spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Bor på Fevik.

 • Utdannet på universitetet i Aalborg.

 • 2006-2021: Ansatt innen psykisk helsevern ved Sørlandet sykehus.

 • Jobbet innen rus- og avhengighetsbehandling på poliklinikk og vært tilknyttet PUT (psykiatrisk ungdomsteam), ADHD-teamet samt LAR-teamet (legemiddelassistert rehabilitering). Her har jeg jobbet med rusavhengighet og annen avhengighetsproblematikk, ulike psykiske tilleggsvansker samt tverrfaglig samarbeid. 

 • Jobbet med voksne på allmennpsykiatrisk poliklinikk og døgnpost på DPS (distriktspsykiatrisk senter). Har her jobbet med et bredt spekter av psykiske lidelser og vansker. Depresjon, angst, traumebehandling, personlighetsforankret problematikk, spiseproblematikk, samspillsvansker – herunder også parterapi, utmattelsestilstander, smertetilstander, selvmordstanker, tvangshandlinger- og tanker, selvskading, vold, aggresjon, ADHD mv.

 • Har jobbet med barn, ungdommer og deres familie ved ABUP poliklinikk (avd. for barn- og unges psykiske helse).
  Jeg har her jobbet med individualterapi med barn og ungdommer, familieterapi og annet familiearbeid, foreldreveiledning samt tverretatlig samarbeid.

 • Erfaring som veileder.

 • Videreutdanning innen utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi.

 • Jeg har bakgrunn i psykodynamisk tenkning, og liker å integrere ulike tilnærminger i behandlingen for å skreddersy denne til den enkelte klient.

 • Jobber blant annet med mindfulness, avspenning/avslapning, visualisering, hypnoterapi, eksponering, kognitive teknikker, atferdsendring mv.

 • Jeg ser det som viktig og meningsfullt å ha fokus på både kropp og psyke og samspillet mellom disse.            

bottom of page