top of page

Priser & vilkår

Fra 01.01.24 gjelder følgende priser:

Vanlig psykologtime                            45 min.            1300,-

Lang psykologtime                              75 min.            2100,-

Dobbelt-time                                       90 min.            2550,-

Idrettspsykologisk konsultasjon         45 min.            1300,-

Parterapi - kort                                     45 min.            1650,-

Parterapi - lang                                     75 min.            2500,-

Familieterapi - kort                               45 min.            1650,-

Familieterapi - lang                              75 min.            2500,-

Foreldreveiledning - kort                    45 min.            1650,-

Foreldreveiledning - lang                    75 min.            2500,-

Veiledning                                                 Ta kontakt for pris

 

Videokonsultasjoner med sikker videoløsning tilbys som alternativ ved sykdom, Covid-19 restriksjoner eller etter ønske. Samme priser som ved fysisk oppmøte.

 

Telefonkonsultasjoner per påbegynte 15 min.  450,-  Etterarbeid kommer i tillegg.

Skriftlig arbeid, f.eks. uttalelser, epikriser mv. per påbegyndte time 1300,-

Avbestilling

Avlysning/endring av avtalt time må skje senest 48 timer før. Avbud etter dette belastes med fullt beløp. Avtaler satt opp mindre enn 48 timer før de finner sted kan ikke avbestilles.

Manglende oppmøte eller avbestilling senere enn 48 timer i forveien belastes med fullt beløp.

Utenfor kontortid kan avbestilling skje per sms eller e-post.

 

Betaling

Jeg har ikke driftstilskudd eller refusjonsordning. Du må derfor selv betale for behandlingen hos meg. Noen har avtaler med arbeidsgiver eller forsikring som dekker behandling hos privat psykolog.

Sjekk evt. om dette gjelder for deg.

Har samarbeidsavtale med flere forsikringsselskaper gjennom Falck Helse og Speare AS.

 

Betaling skjer primært med E-faktura eller tilsendt faktura. Ellers er det mulig å betalte på nett ved online bestilling (når denne er åpen) eller med Vipps eller kort.

bottom of page