top of page

DSC02331_2.jpg

Å gå til psykolog er å skape et rom for refleksjon, selvivaretakelse og utvikling. Kanskje er det sider ved deg selv du lurer på eller samspill med andre du ønsker å finne mer ut av. Å gå til psykolog handler ikke nødvendigvis om at man er psykisk syk og skal påheftes en diagnose. Noen har behov som gjør utredning og diagnostisering meget verdifull for den enkelte og familien rundt. For andre er dette ikke relevant eller aktuelt i det hele tatt. 

Å gå til psykolog handler i bunn og grunn om utvikling. Du blir bedre kjent med deg selv, med egne reaksjonsmønstre og måten du forholder deg til omgivelsene på, og får hjelp til å forstå og håndtere dette bedre.

bottom of page